คณะทีมสจ.นครพนม 1. ส.ส.เชาวลิต วิชยสุทธิ์ 2. ดร. สมชอบ นิติพจน์

และประชาชนที่มีจิตศรัทธา นำน้ำ-อาหาร มามอบให้ศูนย์ที่พักชั่วคราว สถานที่กักตัว ณ สำนักสงฆ์สันติวิโมกข์ บ้านจำปา ม.9

 

นายชูกัน กุลวงษา พร้อมคณะได้นำน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย และไข่ไก่มามอบให้ศูนย์กักตัวผู้มาจากพื้นที่เสี่ยง ประจำตำบลก้านเหลือง

"