วันนี้18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.

        นำโดย นายวิทยา คำเพชรดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง พร้อมคณะผู้บริหาร ฯ /พนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.ก้านเหลือง

⛈️ได้ลงพื้นที่มอบวัสดุในการซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัยเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

⛈️พร้อมนี้นายเสรี หาญกล้า ท้องถิ่นอำเภอนาแก ได้ร่วมลงพื้นที่กับองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง เพื่อให้กำลังใจประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลก้านเหลือง ที่ประสบภัยจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

#สำนักปลัด

#องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

#ตำบลก้านเหลือง #อำเภอนาแก

#จังหวัดนครพนม #วาตภัย2567

 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ2567

IMG9339
IMG9328
IMG9303
IMG9311
IMG9294
IMG9263
IMG9253
IMG9248

"

หนังสือราชการ สถ.