"งดรับของขวัญ" จากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก โดยขอรับความปรารถนาดี ผ่านบัตรอวยพรหรือสื่ออนไลน์

No gift policy

"

หนังสือราชการ สถ.