"งดการให้และรับ" ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฎิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)

ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และครอบครัวในทุกโอกาส ขอให้แสดงความยินดีต่อกัน

ด้วยบัตรอวยพร สมุดอวยพร อวยพรผ่านสื่ออนไลน์ หรือทำกิจกรรมจิตอาสาแทน

นายวิทยา คำเพชรดี นายก อบต.ก้านเหลือง พร้อมคณะลงพื้นที่มอบของขวัญให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2แห่ง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

44799
44800
44802
44801

"

หนังสือราชการ สถ.