คณะผู้บริหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.ก้านเหลือง ได้สนับสนุนขนม และของรางวัลให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ก้านเหลือง 1,2 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม พ.ศ.2566

 

โครงการ ทำความดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่๙

31662144833715703897255221077981621742996939n
316831589712175250345034275921811773442270n
31683382954579760031319635251508071929061n
317043309529552259144577421949284923426264n
31709718633485324387530318901828789229572065n

"

หนังสือราชการ สถ.