สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง - จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 - ที่ตั้ง หมู่ที่ 10 บ้านดอนข้าวหลาม ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

1.2 เนื้อที่ ตำบลก้านเหลือง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 65.16 ตารางกิโลเมตร เป็นเนื้อที่การเกษตร 21,216 ไร่ นอกนั้นเป็นที่อยู่อาศัยและภูเขา

1.3 เขตการปกครอง ทิศเหนือ จรด ลำน้ำก่ำ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ทิศใต้ จรด ตำบลพังแดง อำเภอนาดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ทิศตะวันออก จรด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ทิศตะวันตก จรด ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

1.4 ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลก้านเหลืองเป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา

1.5 การปกครอง ตำบลก้านเหลือง แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน ได้แก่ - หมู่ที่ 1 บ้านหนองแคน - หมู่ที่ 2 บ้านจอมศรี - หมู่ที่ 3 บ้านดอนคราม - หมู่ที่ 4 บ้านโพนตูม - หมู่ที่ 5 บ้านดอนโทนใหญ่ - หมู่ที่ 6 บ้านดอนโทนน้อย - หมู่ที่ 7 บ้านก้านเหลือง - หมู่ที่ 8 บ้านจำปาทอง - หมู่ที่ 9 บ้านจำปา - หมู่ที่ 10 บ้านดอนข้าวหลาม - หมู่ที่ 11 บ้านโคกศรีทอง - หมู่ที่ 12 บ้านจำปาศรี - หมู่ที่ 13 บ้านจอมศรี

1.6 ประชากร ตำบลก้านเหลืองมีประชากรทั้งสิ้น 8,099 คน 2,144 ครัวเรือน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
"

หนังสือราชการ สถ.