นายวิทยา คำเพชรดี นายก อบต.ก้านเหลือง พร้อมคณะลงพื้นที่มอบของขวัญให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2แห่ง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

ประกาศ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลพนักงานส่วนท้องถื่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

 

"

หนังสือราชการ สถ.