อบต. ก้านเหลือง ขอเชิญประชาชนทุกท่าน ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปีงบประมาณ 2561

ไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย ส่วนใหญ่มักเป็นในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในผู้ใหญ่อาจพบได้บ้าง บางรายอาการรุนแรงจนทำให้เสียชีวิตได้ มักระบาดในช่วงหน้าฝนเพราะพาหะของโรคคือยุงลาย ลักษณะที่อยู่อาศัยของยุงลาย พบมากตามบ้านที่อยู่อาศัย ในสวน ขยายพันธุ์โดยวางไข่ในน้ำนิ่งพบบ่อยในภาชนะน้ำขัง เช่น โอ่งน้ำ แจกันดอกไม้ ยางรถยนต์เก่า หรือเศษวัสดุที่รองรับน้ำได้ทุกชนิด

 

 

 

 

 พื้นที่ เขต รพ.สต.บ้านโพนตูม ยังเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของไข้เลือดออก จากข้อมูล 3 ปี ที่ผ่านมามีผู้ป่วยเป็นไข้เป็นไข้เลือดดังนี้คือ ปี พ.ศ.2558 จำนวน 10 ราย คิดเป็นอัตรา 272.78 /แสนประชากร พ.ศ.2559 จำนวน 2 ราย คิดเป็นอัตรา 54.53 /แสนประชากร และ พ.ศ.2560 ไม่มีรายงานผู้ป่วย ดังนั้นเพื่อไม่ให้มีการระบาดของไข้เลือดออก จึงต้องมีการป้องกันโดยการทำลายยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ โดยการสร้างความเข้าใจ ตระหนักให้ความสำคัญ จึงเกิดความร่วมมือในชุมชนอย่างจริงจัง นำไปสู่การป้องกันไข้เลือดออกได้ ชมรม อสม. รพ.สต.บ้านโพนตูม จึงได้จัดทำโครงการการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ขึ้นเพื่อการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยเน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญและถือเป็นภารกิจที่ต้องช่วยกัน กระตุ้นและชักนำให้ประชาชน องค์กรชุมชน ตลอดจนเครือข่ายสุขภาพ ให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ

 

 

"
261013
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
122
1032
5536
249595
17026
16370
261013

Your IP: 3.234.245.121
2020-02-22 02:10