กิจกรรมเนื่องในวัน 100 ปีธงชาติไทย/กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

 

 

 

 

      เพื่อเป็นการเตรียมการและสนับสนุนจังหวัดและอำเภอ ในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นไปอย่างเรียบร้อย สมพระเกียรติ และแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดทำโครงการึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำดอกไม้จันทร์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ที่สมัครใจ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีจิตอาสา ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มมวลชนต่างๆ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ สถานศึกษา ฯลฯ ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้ในการแสดงความอาลัียแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมให้กลุ่มดังกล่าวมีความรู้ในการทำดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้เป็นอาชีพเสริมและใช้เวลาว่างในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

 

 

 

 

         งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำ โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพแก่ประชาชนตำบลก้านเหลือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙) เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ขึ้น เพื่อเตรียมไว้สำหรับแจกจ่ายให้ประชาชน ในตำบลก้านเหลือง ที่จะเข้าร่วมในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์และเป็นการส่งเสริมโอกาสในการสร้างพลัง การรวมกลุ่ม สร้างความสามัคคี และการสร้างเครือข่ายของคนในชุมชน เป็นการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการทำดอกไม้จันทร์เพื่อใช้เป็นอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

 

 

"
210705
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
93
93
186
208888
3250
17855
210705

Your IP: 3.234.210.89
2019-11-18 14:17