โครงการถักกระเป๋าไหมพรม ประจำปีงบประมาณ2560

    ในปัจจุบันผู้คนส่วนมากมีวิธีหรือกระบวนการดิ้นรนทำมาหากินในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในหน่วยงานของภาครัฐ หรือเอกชน ไปจนกระทั่งธุรกิจส่วนตัว เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 

ซึ่งมีการแข่งขันกันมากในธุรกิจขนาดใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแฟชั่นของแบรนเนมต่างๆ ซึ่งคนไทยให้ความนิยมมากเนื่องจากนิยมตามกระแส ชอบของแพง ยึดหลักค่านิยมแบบผิดๆ แต่เมื่ิอย้อนกลับทบทวนหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดโดยเน้นย้ำแนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์

และความเปลี่ยนแปลง

         จากปัญหาค่านิยมของเบรนเนมต่างๆ ส่งผลทำให้ผู้จัดทำได้เห็นความสำคัญในการตีตลาดกระเป๋าเบรนเนมดังๆ ด้วยกระเป๋าถักแบบบ้านๆ จากไหมพรม ซึ่งสามารถทำให้คนไทยหันมานิยมของไทยได้อีกทางหนึ่ง

เพื่อให้รายได้กลับมาหมุนเวียนภายในชุมชน หรือภายในประเทศต่อไป

        องค์การบริหการส่วนตำบลก้านเหลือง ในฐานะองค์กรปกครงส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงสนับสนุนให้มีการอบรมในการทำอาชีพเสริมโครงการถักกระเป๋าไหมพรม

ให้กับผู้ที่สนใจ เช่นกลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้พิการและผู้สูงอายุเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพภายใน ชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

"
260905
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
14
1032
5428
249595
16918
16370
260905

Your IP: 3.234.245.121
2020-02-22 00:24