หัวหน้าส่วน/กอง


นายธนพงษ์ ไชยคำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

โทร(0610607824)


นางสาวศิริลักษณ์ ศรีแสน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

โทร(092-6695978)

 

นางสาวจิตรดา ทาใบยา

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร(093-3562688)

นายปิยะพงศ์ กลยนี

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร(098-3679150)

นางสาวชุลีกรณ์ ขันทีท้าว

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร(092-8318602)

 

นางสาวจินตนา พรมพินิจ

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร(098-0977582)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
"

หนังสือราชการ สถ.