องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

หมู่ 10 ถนนสกล-นาแก บ้านดอนข้าวหลาม ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130 โทรศัพท์ : 042 190116

เว็ปไซด์ อบต. http://www.karnlueng.go.th

เบอร์โทร นายธนพงษ์ ไชยคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง 

(061-067824 )

เบอร์โทร นางสาวจิตรลดา ทาใบยา ผู้อำนวยการกองคลัง

( 093-3562688)

เบอร์โทรนายธนากร ตงศิริ ผู้อำนวยการกองช่าง 

( 084-5156467) 

เบอร์โทรนางสาวจินตนา พรมพินิจ หัวหน้าสำนักปลัด 

( 098-0977582 )

เบอร์โทรนางสาวชุลีกรณ์ ขันทีท้าว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ 

( 092-8318602)

[email protected]

 

"

หนังสือราชการ สถ.