ร้องเรียนทุจริต

แบบฟอร์มนี้จัดทำขึ้น เพื่อบริการประชาชน

1. กรณีร้องเรียนทุจริต

2. ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 042190116

ขั้นตอนการใช้งาน e-service

ท่านที่ต้องการ ลงทะเบียนผ่านระบบ e-service แบบคำร้องเรียนทุจริต มีวิธีการดังนี้

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ในช่องที่มี * คือช่องที่จำเป็นต้องกรอก หากไม่มี * ท่านสามารถกรอกหรือไม่กรอกก็ได้

2. เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย ให้ท่านกด ส่ง

3. เมื่อได้รับข้อมูลของท่านเพื่อดำเนินการ

4. ติดต่อท่าน เพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน

ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน

"

หนังสือราชการ สถ.