คณะผู้บริหาร


นายวิทยา คำเพชรดี

นายกองค์การบริการบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

โทร(098-6146059)

 

นายสำลี เชื้อตาพระ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

โทร(098-6385821)

 

นายเสริม เชื้อตาสี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

โทร(061-1546305)

 

นายนพพล เชื้อตาหมื่น

เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

โทร(091-8675568)

สมาชิกสภาอบต.

นายจันทา เชื้อตาลี

ประธานสภาอบต.ก้านเหลือง

นายประวัติ เชื้อตาต้อง

รองประธานสภาอบต.ก้านเหลือง

นายวิชาญ จิตรมั่น

เลขานุการสภาอบต.ก้านเหลือง

นายบุญร่วม เชื้อตาต้อง

สมาชิกสภาอบต.ก้านเหลือง

นายสวรรค์ แก้วพิกุล

สมาชิกสภาอบต.ก้านเหลือง

นายสาลิ สูญราช

สมาชิกสภาอบต.ก้านเหลือง

นายอาคม ศรเหลือง

สมาชิกสภาอบต.ก้านเหลือง

นายชัยภัทร อ้วนจี

สมาชิกสภาอบต.ก้านเหลือง

นายอัฐพงษ์ ตาหมื่น

สมาชิกสภาอบต.ก้านเหลือง

นายกานี แก้วพิกุล

สมาชิกสภาอบต.ก้านเหลือง

นายประจันทร์ แก้วพิกุล

สมาชิกสภาอบต.ก้านเหลือง

นายปรีชา ปุ่มเป้า

สมาชิกสภาอบต.ก้านเหลือง

นายสมชาย พรหมพินิจ

สมาชิกสภาอบต.ก้านเหลือง

นายจันทา เชื้อตาสี

สมาชิกสภาอบต.ก้านเหลือง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
"

หนังสือราชการ สถ.