ข่าวไทยรัฐ

  1. จากการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4/2563 มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้ง นายธนกร ศรีสุขใส
  2. โดยหนึ่งในนั้นคือการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการเข้าถึงสินค้าและบริการของสตาร์ตอัพทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็น B2B และ B2C
  3. กรมการจัดหางาน เตือน นศ.จบปริญญาใหม่ 5 แสนคน เสี่ยงตกงานถาวรจากโควิด-19 ชี้ งาน Part-time เป็นทางเลือกหนึ่ง แจ้ง มีตำแหน่งงานว่าง กว่า 2 พันอัตรา ใครสนใจสมัครผ่านทางเว็บไซต์ หรือที่สำนักงาน
  4. โลกโซเชียลตื่นตะลึงถึงความน่ารักของ "หมอโบนัส" ทพญ.ชนนิกานต์ นิทัศน์วิจิตร ผู้ตรวจเชื้อนักกีฬาไทยลีก ขวัญใจใครหลายๆ คนที่กำลังโด่งดังในขณะนี้
  5. จากการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติประกอบ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2563 ที่วัดประยุรวงศาวาส
"