กองช่าง


นายปิยะพงศ์ กลยนี

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายมโน พรหมดี

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายณัฐพงษ์ มีระหงษ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

จ.ส.อ.ศราวุธ งอยผาลา

เจ้าพนักงานธุรการ ปฎิบัติงาน

นายกิตติศักดิ์ สุขใหม่

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายณรงค์ฤทธิ์ มาตย์เถื่อน

ผู้ช่วยช่างโยธา

นายอำพล เชื้อตาต้อง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
"

หนังสือราชการ สถ.