กองคลัง


นางสาวจิตรลดา ทาใบยา

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

นางสาวกานต์สินี คัทจิต

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายกิตติศักดิ์ วงค์ละคร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

นางสาวพรสุดา สวัสดีพ่อ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวเบญจวรรณ สวัสดีพ่อ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางชมภูนุช นาคสระเกษ

ผู้ช่วยจัดเก็บรายได้

นางสาวจริญญา แก้วหาวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายกฤติพงศ์ วรจักรชัยกุล

ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
"

หนังสือราชการ สถ.