โรคไข้เลือดออก ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญของสาธารณสุข และของประชาชน พาหะที่นำเชื้อโรคไข้เลือดออกมาสู่คนเราคือ ยุงลาย โดยนำเชื้อไวรัสแดงกี่ ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสของการเกิดโรคไข้เลือดออก การระบาดของโรคไข้เลือดออก เกิดขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศไทย นอกจากยุงลายจะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกแล้ว ยังมีอีกหลายโรค เช่น โรคปวดข้อออกผื่น โรคไข้เหลือง เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยทั้งสิ้น โรคไข้เลือดออกจะมีการระบาดเกิดขึ้นทุกปี เว้นแต่ว่าปีไหนจะรุนแรงกว่ากัน การเกิดโรคไข้เลือดออกมักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือน กันยายน ของทุกปี เชื้อโรคไข้เลือดออกในปัจจุบันมีการวิวัฒนาการของเชื้อเองซึ่งความรุนแรงของโรคก็จะรุนแรงขึ้นตามไปด้วย จากรายงานการระบาดของโรคไข้เลือดออกของประเทศในปี ๒๕๕๘ มีการระบาดหนักของโรคไข้เลือดออก นอกจากอัตราการป่วยแล้ว อัตราการตายหรือเสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นด้วย ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิต อันประเมินค่าไม่ได้

              จากสถิติที่ผ่านมา สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกของพื้นที่ตำบลก้านเหลืองยังพบผู้ป่วย โรคไข้เลือดออกทุกปี และพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ ตำบลคำพี้ ตำบลหนองสังข์ และตำบลวังยาง มีการระบาดของโรคที่รุนแรงและมีการพักเชื้อที่อาศัยระยะเวลาพอสมควร การควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกที่ดี เมื่อมีการระบาดของโรคเกิดขึ้น คือการกำจัดลูกน้ำยุงลายและยุงลายตัวเต็มวัยที่เป็นพาหะนำโรค ในพื้นที่ที่มีการระบาด ด้วยวิธีทางชีวะภาพและทางกายภาพ ดังนั้น การป้องกันและกำจัดตัวยุงลายและยุงอื่น ๆ ซึ่งเป็นการกำจัดยุงที่มีเชื้อของโรคไข้เลือดออกที่อยู่ในตัวยุง การควบคุมโรคไข้เลือดออกนับว่าเป็นปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขและควบคุมโดยด่วน การควบคุมโรคจะไม่ได้ผลเลยหากขาดความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ หรือหากมีการดำเนินการล่าช้า เมื่อมีการกระจายของโรคไข้เลือดออกจะควบคุมโรคได้ไม่ทันเหตุการณ์ การระบาดก็จะขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ

               ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่และป้องกันสาเหตุการเกิดโรคต่อไป

                               ...........................................................................................................

 

 

 

 

 

"
103161
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
128
185
473
101893
3204
4194
103161

Your IP: 173.245.54.38
2019-01-22 04:33